நிலவை பற்றிய சில குறிப்புகள்

நமது பூமியின் இயற்கை துணைக்கோளான நிலவு சூரிய குடும்பத்தில் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய இயற்கையில் அமைந்த துணைக்கோள் ஆகும். பூமி உருவானதிலிருந்து நான்கு அல்லது ஐந்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிலவு உருவாகி இருக்க முடியும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. நிலவானது பூமியிலிருந்து 3 லட்சம் கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் நிலவு பூமியை விட்டு 3 சென்டிமீட்டர் அளவு விலகிச் செல்கிறது. நிலவின் மேற்பகுதியில் காற்று மண்டலம் இல்லாத காரணத்தினால் விண்கற்கள் நேரடியாக நிலவின் பரப்பில் மோதி அதிகமான பள்ளங்களை உருவாக்கியுள்ளன.

நிலாவைப் பற்றிய இன்னொரு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா ?
நாம் எப்போதுமே நிலவின் ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே காண முடியும். நிலவின் மறுபக்கத்தை நம்மால் பூமியிலிருந்து காணவே முடியாது .காரணம் என்னவெனில் நிலவின் தற்சுழற்சியும் பூமியை சுற்றிவரும் வேகமும் ஒத்திசைவாக இருப்பதால் நிலவு தனது ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே பூமிக்கு வெளிப்படுத்துகிறது . நிலவின் மறுபக்கம் பூமியிலிருந்து ஆய்வு செய்ய முடியாததாகவே இருக்கிறது. நிலவில் கூட நிலநடுக்கங்கள் உருவாகின்றன. நிலவின் ஈர்ப்பு விசையால் பூமியின் கடல் பரப்பில் பேரலைகள் உருவாவது போல, பூமியின் ஈர்ப்பு விசையால் நிலவின் மேற்பரப்பில் சிறு சிறு அளவில் நில நடுக்கங்கள் உருவாவதாக விஞ்ஞானிகள் கணித்துள்ளனர் .
நம்முடைய இலக்கியங்கள் நிலவினை குளிர்ச்சிக்கு உதாரணமாக காட்டுகின்றன. ஆயினும் நிலவின் மேற்பகுதியில் சூரிய வெளிச்சத்தில் வெப்பம் அதிகமாகவே காணப்படுகிறது.

இன்னும் ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிலவானது 46 லட்சம் கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு சென்று விடும் . மேலும் ஒரு கோடி ஆண்டுகளுக்குப் பிற்பாடு பூமிக்கு நிலவே இருக்காது.

நிலவை தனியாக பார்த்திருப்போம் .பூமியை செயற்கைக்கோள்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட படங்களின் மூலம் பார்த்திருப்போம். இவ்விரண்டையும் இணைத்து ஒரே படத்தில் பார்த்திருப்போமா ?அதற்கான புகைப்படம் இந்த பதிவு. இணைப்பில் காண்க.

நிலவை நிலவிலிருந்து காண கீழ்காணும் இணைப்பை அணுகவும்

https://physicistnatarajan.wordpress.com/2018/12/01/moon-live/

ஆய்வாளன்

நடராஜன்

Advertisements

One thought on “நிலவை பற்றிய சில குறிப்புகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s