செவ்வாய் கிரகத்தின் முழுத்தோற்றம்

செவ்வாய் கிரகத்தை அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிலையமான நாசாவின் ஹப்பிள் தொலைநோக்கி படம்பிடித்துள்ளது .ஹபிள் தொலைநோக்கி ஆனது பூமிக்கு வெளியே அதாவது காற்று மண்டலத்திற்கு அப்பால் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது .இது பரந்து விரிந்த பிரபஞ்சத்தை பல்வேறு கோணங்களில் ஆய்வு செய்து வருகிறது. அவ்வாறு நமக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரும் கிரகமான செவ்வாயின் அமைப்பை ஹபிள் தொலைநோக்கி கூர்ந்து படம் எடுத்துள்ளது. இந்த படத்தில் செவ்வாய் கிரகத்தின் துருவப் பகுதிகள் மிக தெளிவாக தெரிகின்றன. செவ்வாய் செந்நிறமாக இருப்பதும் இந்த படத்தில் தெரியவருகிறது.

Image Credit : NASA

வாழ்க வளமுடன்

ஆய்வாளன்
நடராஜன் ஸ்ரீதர்

Advertisements

3 thoughts on “செவ்வாய் கிரகத்தின் முழுத்தோற்றம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s