பகுதி அளவு சூரிய கிரகணம்

சூரியகிரகணம் ஆண்டுதோறும் நிகழ்கிறது. சில சமயங்களில் முழுமையாகவும் சில சமயங்களில் பகுதிகளாகவும் நிகழ்கிறது.

இங்கு வெளியிடப்பட்ட படம் பிரேசிலில் எடுக்கப்பட்டது.
இதில் பகுதியளவு சூரிய கிரகணத்தினைக் காணலாம். பிப்ரவரி 26, 2017 நிகழ்வு இக்கிரகணம்

Image credit:

http://www.astrobin.com/full/285327/0/?nc=user

வாழ்க வளமுடன்
நட்புடன்
நடராஜன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s