விண்வெளியின் ஆழத்தை நோக்கி வாயேஜர் விண்கலம்

நாசாவினால் ஏவப்பட்ட வாயேஜர்-2 விண்கலம் சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி விண்வெளியில் ஆழத்தை நோக்கி பயணிப்பதை நாசா உறுதி செய்துள்ளது. 1977ல் அமெரிக்காவிலிருந்து விண்வெளியை நோக்கி ஏவப்பட்ட செயற்கைக்கோள் ஆகும். இது பூமியில் இருந்து கிளம்பி செவ்வாய், வியாழன் ,சனி ,யுரேனஸ் ,நெப்டியூன், புளூட்டோ ஆகிய கோள்களைப் படம் எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பி இருந்தது. தற்போது அவற்றையெல்லாம் தாண்டி சூரிய குடும்பத்திற்கு அப்பாலும் வெகுவேகமாக வாயேஜர்-2 விண்கலம் பயணிக்க ஆரம்பித்துள்ளது. 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் இதன் பயணம் வெற்றிகரமாக தொடர்கிறது.

ஒரு அதிசயிக்கத்தக்க விஷயம் என்ன தெரியுமா? நம் கையில் இன்று வைத்திருக்கும் ஸ்மார்ட்போன்கள் வாயேஜர்-2 விண்கலத்தின் நினைவுத்திறனை விட 200 மடங்கு அதிகமான சேமிப்பு திறன் கொண்டது.

வாழ்க வளமுடன்

நடராஜன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s