நிலவின் பின்பக்கம் சைனாவின் விண்கலம்

சைனா அனுப்பிய விண்கலம் வெற்றிகரமாக நிலவின் பின்பக்கத்தை தொட்டுள்ளது. நிலவின் பின்பக்கம் பூமியிலிருந்து காண முடியாத பகுதியாகும். அப்பகுதியை ஆய்வு செய்ய சைனா தனது ரோபோ விண்கலத்தை அனுப்பியுள்ளது. Chang’e 4 எனப்படும் அந்த ரோபோ விண்கலம் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கியுள்ளது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ரோபோ தனது முதல் புகைப்படத்தை எடுத்து அனுப்பியுள்ளது. அப்படம் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

CNSA Photo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s