பிரபஞ்சத்தின் குரலைக் கேளுங்கள்

**

நமது பிரபஞ்சம் சப்தமிடுமா? இந்த கேள்வி பலர் மனதில் எழும் கேள்வி. பிரபஞ்சமானது மின்காந்த அலைகளை வெளிவிடுகிறது. இந்த மின்காந்த அலைகள் வெவ்வேறு அலை நீளங்களில் வெளிப்படுகின்றன.ரேடியோ அலைகள், மைக்ரோ அலைகள், கண்ணுறு ஒளி, x கதிர்கள் மற்றும் காமா கதிர்கள் என்பது போன்ற மின்காந்த அலைகளை பிரபஞ்சம் வெளிப்படுகிறது. அவற்றை சிறு சிறு கணித நுட்பங்களை புகுத்துவதன் மூலம் கேட்கும் சப்தங்கள் ஆக மாற்றி விட முடியும்

பிரபஞ்சத்தின் வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்கும் நட்சத்திர தொகுப்புகளை மின்காந்த அலைகளாக மாற்றி அதை கேட்கும் சப்தங்களாகத் தந்துள்ளனர். அவற்றை இங்கு காணலாம்.

வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s