செவ்வாயின் தரைப் பகுதியை சுற்றி பார்ப்போமா

செவ்வாயின் மேற்பரப்பை நாசா அனுப்பிய ரோபோ ஆய்வுக்கலங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து வருகின்றன. சமீபத்தில் கூட நாசா அனுப்பிய ஒரு ரோபோவானது செவ்வாயின் தரைப் பகுதியை ஊடுருவி ஆய்வு செய்து வருகிறது. செவ்வாயை ஆராய அனுப்பப்பட்ட ரோபோ விண்கலங்களில் ஒன்றான க்யூரியாசிட்டி ரோபோ செவ்வாயின் மேற்பரப்பை தனது சுழல் கேமராவினால் படம் பிடித்துள்ளது. இந்த படமானது வீடியோ வடிவில் இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. படம் உதவி நாசா

Credit: NASA

ஆய்வாளன்

நடராஜன் ஸ்ரீதர்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s