செவ்வாயின் வானிலை அறிவிப்புகள்

செவ்வாய் கிரகம் சூரியனிலிருந்து நான்காவது சுற்றுவட்ட பாதையில் உள்ளது. நமது பூமிக்கு அருகாமையில் உள்ள கோளும் இதுவே ஆகும். செவ்வாய் கிரகத்தில் பல்வேறு ஆய்வுகள் நடந்துவருகின்றன. செவ்வாய் கிரகத்தில் தண்ணீர் உள்ளதா? எதிர்காலத்தில் குடியேற்றங்கள் அங்கு நிகழ்த்த முடியுமா? என்பது போன்ற ஆய்வுகளும் செவ்வாயில் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. செவ்வாய் கிரகம் பல்வேறு புதிர்களை கொண்டுள்ளதாக இருக்கிறது. செவ்வாய் கிரகத்தின் தரைப் பகுதியில் தற்போது பல்வேறு ரோபோக்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றன.

செவ்வாய் எப்போதும் புழுதிப்புயல்களைக் கொண்டுள்ளதாக காணப்படுகிறது. செவ்வாயின் கால நிலையை ஆய்வு செய்துவரும் ரோபோக்கள் அங்குள்ள வானிலை முன்னறிவிப்புகளை செய்து வருகின்றன. நாம் பூமியில் தினந்தோறும் நமது பகுதிகளில் வானிலை எவ்வாறு இருக்கும் என்று செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்கிறோம் அல்லவா! இதேபோல் செவ்வாயிலும் வானிலை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
செவ்வாயின் தரைப் பகுதியை துளையிட்டு ஆய்வு செய்துவரும் இன்சைட் ரோபோ செவ்வாயின் காலநிலையும் அளவீடு செய்து வருகிறது.
இவற்றை ஒரு ட்விட்டர் கணக்கு மூலம் பதிவிட்டு வருகின்றனர். அதை இங்கு காணலாம்.

இப்போது செவ்வாய் வாசிகள் கேட்க இருப்பது: வானிலை முன்னறிவிப்புகள். அறிவிப்புகள் வாசிப்பது ஆகாசவாணி செய்திகளுக்காக உங்கள் இன்சைட் ரோபோ

குறிப்பிட்ட பகுதியில் இன்று ஏப்ரல் மாதம் 22 தேதி 2020 இல்உள்ள வானிலை  அளவீடுகள்

இதற்கு முந்தைய தேதியான ஏப்ரல்  மாதம் 21ம் தேதி உள்ள அளவீடுகள்

எதிர்காலத்தில் செவ்வாய்க் கிரகத்தில் மனிதர்கள் குடியேறும் பட்சத்தில், செவ்வாயின் வரலாற்றை அவர்கள் இதுபோன்ற தகவல்களின் மூலம் தெரிந்து கொள்வார்கள்!

மேலும் இது போன்ற பல சுவாரசியமான தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ள எமது டெலகிராம் சேனலையும் பார்வையிடுங்கள்

https://t.me/tamilphysics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s